Contact
Menu
Actueel

Werken aan Bruto Nationaal Geluk: met communicatie (2)

Lot_grootSteeds meer bedrijven en organisaties werken aan het Bruto Nationaal Geluk. Leene Communicatie zet op een rij wat communicatie kan bijdragen aan geluk op de werkvloer.

Een hogere productiviteit, meer winstgroei en minder ziekteverzuim. Bedrijven zoals Google en Zappos kunnen met keiharde cijfers laten zien dat het loont om te investeren in het geluk van werknemers. En de overwegend arme bergstaat Bhutan behoort – met dank aan het grondwettelijke recht op geluk – tot de gelukkigste landen ter wereld.

Het lijdt geen twijfel dat de groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) is samengegaan met positieve ontwikkelingen in onze samenleving. Zoals op het vlak van veiligheid, zorg en transport. Maar de ervaring van geluk in Nederland is de laatste veertig jaar nauwelijks verbeterd.

Verrassend? In verschillende internationale studies is naar voren gekomen dat geluk, welzijn en tevredenheid niet toenemen naarmate het BNP – of ons netto salaris – groeit. Wie eenmaal leeft boven de armoedegrens, wordt kennelijk vooral gelukkiger van immateriële zaken. Koplopers in het bedrijfsleven maken gebruik van dit inzicht door meer te investeren in de gelukservaringen van werknemers dan in salarisverhogingen. En de Britse regering heeft zich, in navolging van Bhutan, uitgesproken als promotor van het Bruto Nationaal Geluk.

Communiceren voor geluk
Pleitbezorgers van de Bruto Nationaal Geluk hebben de wind in de zeilen dankzij het groeiende aantal kennisinzichten over de beïnvloeding van gelukservaringen. Zo zou volgens onderzoek zeker 40 procent van het individuele geluk kunnen worden verbeterd door het aanleren van bewust gedrag. Neurowetenschappelijke studies hebben kennis opgeleverd over het type gedrag waarover het dan gaat. Denk aan het vermogen om positieve emoties vast te houden, negatieve gevoelens te verwerken, empathie en altruïsme te tonen en bewuste aandacht te schenken aan het innerlijke gevoelsleven.

Ook vanuit communicatieactiviteiten zijn er bijdragen te leveren.

  • Zo kan interne communicatie helpen om bewustwording te creëren van de factoren die (werk)geluk beïnvloeden. Leene Communicatie maakte bijvoorbeeld voor een opdrachtgever een bundeling van tien value cases. Het was de uitkomst van een oproep aan werknemers om te dagdromen over toekomstige nieuwe diensten. Het initiatief versterkte de betrokkenheid van werknemers bij de bedrijfsstrategie en vergrootte het gevoel gewaardeerd te worden.
  • Daarnaast kunnen goededoelencampagnes helpen om de werkvloer te betrekken bij activiteiten die gezonder en gelukkiger maken. Leene Communicatie ondersteunt opdrachtgevers die bijvoorbeeld maatschappelijke projecten uitvoeren of deelnemen aan Alpe d’HuZes. Zulke activiteiten hebben niet alleen een externe positieve uitstraling; werken aan maatschappelijke doelen levert ook voldoening en werkplezier op.

Geluk bij communiceren over duurzaamheid
At present, we are stealing the future, selling it in the present, and calling it Gross Domestic Product.” Dat schreef Paul Hawken in 2010 in zijn boek ‘The Ecology of Commerce’. Zijn uitspraak illustreert een van de uitgangspunten van de Bruto Nationaal Geluk-benadering: dat geluk en welzijn samenhangen met duurzaamheid.

Duurzame ontwikkeling, een concept dat de laatste jaren onder meer door de Verenigde Naties is geagendeerd, positioneert zich dan ook nadrukkelijk als tegenhanger van het Bruto Nationaal Product. Een eenzijdige nadruk op economische groei zou namelijk ten koste gaan van maatschappelijke doelen en milieubescherming. En dat zou uiteindelijk ook negatief uitpakken voor het welzijn van ons allemaal – nu en in de toekomst.

Vanuit dit perspectief gaan geluksbevordering en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hand in hand. Dat is een visie die in Nederlandse MVO-kringen nog nauwelijks wordt uitgedragen. In Nederland is ruim een derde van de bedrijven nog niet bezig met MVO – en zijn de ambities van de resterende tweederde nog uiterst bescheiden, aldus een recente monitor van MVO Nederland.

Duurzaamheidsverslagen zijn een goede eerste stap om een impuls te geven aan een MVO-beleid dat aandacht schenkt aan geluk op de werkvloer, bijvoorbeeld als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Bovendien kan zo’n MVO-rapport, waarvan Leene Communicatie er inmiddels een aantal heeft verzorgd, fungeren als een visitekaartje voor een toekomstgerichte blik. En dat heeft ongetwijfeld niet alleen een positieve uitwerking op werknemers, maar ook op klanten, relaties, partners en stakeholders.

Lees wat we verder te vertellen hebben